Workshop: “Muziek, Protest en Krakers in Berlijn” (Amsterdam, 26.4.2016)

Mark Reeder and Chanel 4’s presenter Murial Gray 1984 in West-Berlin. (© DEF Media)

De bijeenkomst plaatst de Berlijnse pop- en protestculturen van de jaren 1980 in een Europese en transnationale context. Hoe kun je de internationale ontwikkeling van de punk verbinden met lokale stadsgeschiedenis? Droegen de West-Berlijnse subculturen bij tot de veranderingen in de DDR, en zelfs tot de val van de Muur? Hoe gingen ze op in het herenigde Berlijn van 1990? Continue reading